Vlera e aseteve të sektorit të Sigurimeve 177 milionë euro

2:57 / 26 Qershor 2019

Vlera e aseteve të sektorit financiar në vend po rritet nga viti në vit. Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se në fund të vitit që e lamë pas asetet e sektorit të sigurimeve në Kosovë kanë arritur në vlerën 176.9 milionë euro, nga 176.7 milionë euro sa ishin në fund të vitit 2017.

Po ashtu, sipas këtyre të dhënave zyrtare shihet se në fund të vitit 2016 vlera e aseteve të tregut të sigurimeve kishte arritur në 161.8 milionë euro, në fund të vitit 2015 vlera e aseteve ishte 150.8 milionë, deri sa në dhjetor të vitit 2014 vlera totale e aseteve të sektorit të sigurimeve në Kosovës kishte arritur në 140.4.

Duke u mbështetur në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, shihet se në fund të vitit 2013 vlera e aseteve të sektorit të sigurimeve në Kosovë kishte arritur në 132.5 milionë euro, në fund të vitit 2012 ishte 130.8 milionë euro, në fund të vitit 2011 ishte 112.5 milionë euro, derisa në fund të vitit 2010 vlera e aseteve të sektorit të sigurimeve në Kosovë kishte arritur në 97.3 milionë euro.

“Në dhjetor të vitit 2009 vlera e aseteve të tregut të sigurimeve ishte 88.9 milionë euro, në fund të vitit 2008 ishte 78.4, në fund të vitit 2007 kjo vlerë kishte arritur në 70.8 milionë euro, në fund të vitit 2006 ishte 54.4, si dhe në fund të dhjetorit të vitit 2004 vlera e aseteve ishte 50.4 milionë euro”, thuhet në raportet e Bankës Qendrore të Kosovës.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com